ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

"Στην ΕΚΟ κερδίζεις πάντα περισσότερα..."

"Στην ΕΚΟ κερδίζεις πάντα περισσότερα..."


Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης €25 και άνω, από οποιοδήποτε πρατήριο ΕΚΟ, λαμβάνετε μέρος σε κλήρωση για να κερδίσετε 1 από τα 5 αυτοκίνητα Ford Kuga Trend+, αξίας €18.900!

5 τυχεροί σε 10 εβδομάδες θα κερδίζουν από 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ford Kuga Trend + 1.5 Petrol E/Boost 120PS Manual αξίας €18.900!

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
 • Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι προβαίνουν σε αγορές καυσίμων κίνησης αξίας €25 και άνω σε μια συναλλαγή από τα πρατήρια ΕΚΟ που συμμετέχουν στον διαγωνισμό. (€25 γέμισμα σε καύσιμα = 1 «Αγορά Συμμετοχής»).
 • Κάθε πρόσωπο που έχει προβεί σε μια ή περισσότερες «Αγορές Συμμετοχής», θα λαμβάνει κουπόνια, όπως προσδιορίζεται πιο κάτω, και θα δικαιούται να συμμετέχει σε κλήρωση, νοουμένου ότι (α) συμπληρώνει ορθά το κουπόνι, (β) απαντά ορθά στην ερώτηση του κουπονιού.
 • Αναφορικά με αυτοκίνητο κοινού τύπου, για κάθε «Αγορά Συμμέτοχης» αξίας €25 και άνω θα προσφέρεται 1 κουπόνι συμμετοχής και για κάθε «Αγορά Συμμέτοχης» αξίας €50 και άνω θα προσφέρονται 2 κουπόνια συμμετοχής το μέγιστο.
 • Αναφορικά με φορτηγά και λεωφορεία, για κάθε «Αγορά Συμμετοχής» αξίας €100 και άνω θα προσφέρεται 1 κουπόνι συμμετοχής και για κάθε «Αγορά Συμμετοχής» αξίας €200 και άνω θα προσφέρονται 2 κουπόνια συμμετοχής το μέγιστο.
 • Σε περίπτωση «Αγοράς Συμμέτοχης» που γίνεται από το χρηματοδέκτη, το κουπόνι ή κουπόνια θα παραλαμβάνονται κατά το ωράριο λειτουργίας του ιδίου πρατηρίου, μετά από παρουσίαση της σχετικής απόδειξης.
 • Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα πραγματοποιούνται κληρώσεις των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας www.eko.com.cy και της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης ΕΚΟ.
 • Σε κάθε κλήρωση θα αναδεικνύεται ένας τυχερός ο οποίος θα κερδίζει ένα αυτοκίνητο Ford Kuga Trend + 1.5 Petrol E/Boost 120PS Manual αξίας €18,900.
 • Τα δώρα (5 Ford Kuga Trend + 1.5 Petrol E/Boost 120PS Manual αξίας €18,900 το καθένα) είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Η παράδοση των δώρων θα μπορεί να γίνει περίπου 3 μήνες μετά την υπογραφή παραγγελίας εκ μέρους του τυχερού στην αντιπροσωπεία.
 • Οι νικητές διατηρούν το δικαίωμα αναβάθμισης των τεχνικών χαρακτηριστικών (features) του αυτοκίνητου Ford Kuga Trend + 1.5 Petrol E/Boost 120PS Manual που θα κερδίσουν, εφόσον επωμιστούν την χρηματική διαφορά που θα προκύψει.
 • Κάθε κουπόνι που δεν θα κερδίσει στην εκάστοτε κλήρωση, θα συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού.
 • Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στον διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχεται να συμμετάσχει σε προβολή του διαγωνισμού και των νικητών που τυχόν θα διοργανώσει η Εταιρεία.
 • Τα ονόματα των τυχερών θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eko.com.cy, στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ΕΚΟ και/ή στον ημερήσιο τύπο.
 • Συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των πιο πάνω όρων του διαγωνισμού.
 • Η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
 • Το προσωπικό της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, οι πρατηριούχοι/διαχειριστές, οι υπάλληλοι των πρατηρίων της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, οι υπάλληλοι του εκάστοτε διαφημιστικού γραφείου και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των προηγούμενων κατηγοριών αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Επίσης οι κάτοχοι της Εταιρικής κάρτας ΕΚΟ αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
 • Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι 31/01/2018.