ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Άσκηση Πυρόσβεσης και σεμιναρίου και παρουσίαση για το σωστό χειρισμό των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα 21/09/2015 άσκηση πυρόσβεσης της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ στις εγκαταστάσεις στη Λάρνακα.

Κατά την άσκηση έγινε θεωρητική εκπαίδευση στα θέματα πυρόσβεσης και στη χρήση διαφόρων ειδών πυροσβεστήρων ενώ αναλύθηκαν οι ιδιότητες του κάθε ενός είδους. Στη συνέχεια μέλη του προσωπικού έκαναν πρακτική εξάσκηση στην κατάσβεση μικρών εστιών φωτιάς με τη χρήση πυροσβεστήρων.

Επιπρόσθετα έγινε επίδειξη της πυροσβεστικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων Λάρνακας και παρουσίαση βίντεο και συζήτηση για το σωστό χειρισμό των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης.