ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ “ΕΚΟ ACROPOLIS RALLY OF GODS 2022”

EKO KΥΠΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
“ΕΚΟ ACROPOLIS RALLY OF GODS 2022”

(01.08.2022 - 08.08.2022)

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού:
1. Η συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό της ΕΚΟ Κύπρου, ο οποίος πραγματοποιείται με αφορμή το “ΕΚΟ Acropolis Rally of Gods 2022”, συνεπάγεται την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακολουθήσουν τα τρία βήματα όπως αναφέρονται στο κείμενο του διαγωνισμού για να μπουν στην κλήρωση.
3. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 01 Αυγούστου 2022 έως και τις 08 Αυγούστου 2022.
4. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απεριόριστη, αρκεί ο κάθε συμμετέχων ή η κάθε συμμετέχουσα να ακολουθεί κάθε φορά όλα τα βήματα του Διαγωνισμού και να συμφωνεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
5. Δώρο Διαγωνισμού: Δυο (2) τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν, μετά από κλήρωση, από δυο (2) αεροπορικά εισιτήρια και δωρεάν διαμονή για τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν από κοντά το “ΕΚΟ Acropolis Rally of Gods 2022”.
6. Κανένας νικητής / Καμία νικήτρια ΔΕΝ θα μπορεί να ανταλλάξει το δώρο του / της με χρηματικό ποσό ή υπηρεσία ή προϊόν από την ΕΚΟ Κύπρου, ούτε από πουθενά αλλού.
7. Το προσωπικό της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, οι πρατηριούχοι/διαχειριστές, οι υπάλληλοι των πρατηρίων της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, οι υπάλληλοι του εκάστοτε διαφημιστικού γραφείου και οι συγγενείς πρώτου βαθμού και εξ αγχιστείας όλων των προηγούμενων κατηγοριών αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
8. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά την λήξη του διαγωνισμού και η ακριβής ημερομηνία της, θα ανακοινωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΚΟ Κύπρου. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας random.org, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το αποτέλεσμα δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.
9. Στην κλήρωση θα αναδειχθούν δυο (2) τυχεροί ή τυχερές που θα κερδίσουν, από δυο (2) αεροπορικά εισιτήρια και δωρεάν διαμονή για τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν από κοντά το “ΕΚΟ Acropolis Rally of Gods 2022” και 2 επιλαχόντες.
10. Το όνομα κάθε νικητή ή νικήτριας θα ανακοινωθεί -μετά από κλήρωση- μέσω ανάρτησης στην επίσημη σελίδα της ΕΚΟ Κύπρου στα Social Media της, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής του δώρου από κάθε νικητή ή νικήτρια, όπως αναγράφεται στον όρο 11.
11. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία για τη διευθέτηση παραλαβής του δώρου, θα ζητείται από κάθε νικητή ή νικήτρια τα πλήρη στοιχεία του: ονοματεπώνυμο και αριθμός τηλεφώνου («Στοιχεία Επικοινωνίας»), με σκοπό τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοποίησης. Νοείται ότι μετά από τη διευθέτηση παραλαβής του δώρου από κάθε νικητή ή νικήτρια, η ΕΚΟ Κύπρου δεν θα αποθηκεύει τα προαναφερθέντα «Στοιχεία Επικοινωνίας» για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.
12. Σε περίπτωση που νικητής ή νικήτρια αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του / της ή αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό -σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις παρούσες προϋποθέσεις συμμετοχής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο- ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του / της για 3 (τρεις) συνεχόμενες φορές εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η ΕΚΟ Κύπρου έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον πρώτο επιλαχόντα ή στην πρώτη επιλαχούσα.
13. Η ΕΚΟ Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει ή/και να ακυρώσει τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό ή/και να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένης της λήξης του Διαγωνισμού) κατά την κρίση της, καθώς επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες όρους και τις παρούσες προϋποθέσεις. Τυχόν τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους εμπλεκόμενους και η ΕΚΟ Κύπρου ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης ή/και τροποποίησης, η ΕΚΟ Κύπρου θα ενημερώσει το κοινό, προχωρώντας σε σχετική ανάρτηση στις επίσημες σελίδες της στα Social Media.
14. Κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα συναινεί ανεπιφύλακτα σε όλα τα ανωτέρω και αποποιείται του δικαιώματος καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από την ΕΚΟ Κύπρου ή οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον της ΕΚΟ Κύπρου.
15. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ευθύνεται η ΕΚΟ Κύπρου ή/και οι υπάλληλοι/εκπρόσωποι αυτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού. Η ΕΚΟ Κύπρου ή/και οι υπάλληλοι/εκπρόσωποι αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε/οποιανδήποτε συμμετέχων/συμμετέχουσα, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί ή/και ζημιά ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη διάρκεια και λήξη του Διαγωνισμού ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
16. Η ΕΚΟ Κύπρου δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, των ΜΜΕ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου ή/και οποιωνδήποτε εμπλεκόμενων τρίτων μερών.
17. Διευκρινίζεται ότι το Facebook, το Instagram ή οποιοδήποτε άλλο μέσο/πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, με κανέναν τρόπο.
18. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρμόζονται με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τη συγκεκριμένη ενέργεια επιβράβευσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.