ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

«Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO III)»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/ΕΕ (SEVESO III) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Κ.Δ.Π. 347/2015)