ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Εκδήλωση βράβευσης «Retail Championship»

Ο διαγωνισμός του Retail Championship οργανώθηκε και φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά από τις εμπορικές εταιρίες του Ομίλου ΕΛΠΕ. Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους νικητές του διαγωνισμού σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Hilton Park στη Λευκωσία στις 23 Ιουνίου 2017.

Πρόκειται για το διαγωνισμό αξιολόγησης των πρατηρίων των εμπορικών εταιριών του Ομίλου ΕΚΟ Ελλάδας, Κύπρου, Μαυροβουνίου, Βουλγαρίας, Σερβίας, ΒΡ Ελλάδας και ΟΚΤΑ. Διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κάθε χώρα συμμετέχει ξεχωριστά. Τα στελέχη των πρατηρίων αλλά κι εκείνα των πωλήσεων των εταιριών, αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως η επίτευξη των στόχων των πρατηρίων, η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καταναλωτών και βέβαια πάντα η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των πρατηρίων.

Ο θεσμός του Retail Championship αποτελεί την κορυφαία από μια σειρά δραστηριοτήτων που υιοθετεί ο Όμιλος ώστε να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση και αριστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή. Είναι η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων που έχει οδηγήσει τις εταιρίες Εμπορίας του Ομίλου σε ηγετικές θέσεις στον κλάδο τους, στις χώρες που δραστηριοποιούνται.

Τα βραβεία στους νικητές απένειμαν Μέλη της Διοίκησης του Ομίλου ΕΛΠΕ και των θυγατρικών του εταιριών.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες!