ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Δραστηριότητες

Ο κλάδος καλύπτει τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή προϊόντα όλων των Εμπορικών Πελατών της Κυπριακής αγοράς, εκτός του δικτύου Λιανικής πώλησης. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες μας είναι Βιομηχανίες, Τεχνικές Εταιρείες, Στόλοι Οχημάτων, Μεταπωλητές Θέρμανσης, Ξενοδοχεία, υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.

Τα προϊόντα που διατίθενται είναι:
• 95 EKOnomy
• Diesel EKOnomy
• EKO Racing 98
• Heating Gasoil Oil
• Kerosene Heating Oil
• Jet A-1
• Marine Diesel
• Mazut
• Λιπαντικά

Τόσο με τα απλά, όσο και με τα διαφοροποιημένα καύσιμα, καθώς και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης προς τους πελάτες, το Εμπορικό Τμήμα Πωλήσεων δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης, παραμένοντας δίπλα τους πριν και μετά την πώληση.

Γνωρίζοντας για πάρα πολλά χρόνια τις ανάγκες των πελατών στην συγκεκριμένη αγορά, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ποσότητα και την ποιότητα των προϊόντων που παραδίδουμε, την ταχύτητα των φορτώσεων καθώς και την τεχνική αρτιότητα των προσφερόμενων λύσεων.