ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Χρήσεις Του Υγραερίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Το υγραέριο αποτελεί ιδανική λύση για Μονάδες που χρειάζονται στο στάδιο παραγωγής, υψηλή θερμική ισχύ και σταθερή απόδοση, συνδυαζόμενα με χαμηλό κόστος. Χαρακτηριστικοί Κλάδοι είναι η Μεταλλουργία, Παραγωγή Χάρτου, Συσκευασίας, Βαφών, παραγωγής Τροφίμων, παραγωγής και επεξεργασίας Πλαστικών υλών, Ψυκτικές εφαρμογές κτλ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Εμπορικοί χώροι κτλ. (για ψύξη, θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, εστίαση).
• Αθλητικοί χώροι (ψύξη, θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, λειτουργία πισίνων κτλ)
• Γεωργία (ψύξη, θέρμανση, ξήρανση, καύση, καλλιέργειες σε θερμοκήπια κτλ.)
• Κτηνοτροφία (ψύξη, θέρμανση, καύση, εκτροφή κτλ.)

OIKIAKH ΧΡΗΣΗ
Το Υγραέριο καλύπτει ιδανικά & οικονομικά, όλες τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού (ψύξη, θέρμανση, μαγείρεμα, ζεστό νερό κτλ.).
Επίσης, εκτός από οικολογική (έναντι του Πετρελαίου) είναι και πολύ πιο οικονομική η συντήρηση της εγκατάστασης.

Καλέστε σήμερα στο 22477000 για να σας εξυπηρετήσουμε!

Έντυπο για το σπίτι
Έντυπο για την επιχείρηση

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ
Οδός Ελλησπόντου 3, Στρόβολος, Τ.Θ. 22441, CY-1521, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: + 357 22477000, Τέλεφαξ: + 357 22453793