ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Χύμα Υγραέριο

Χύμα υγραέριο

Το Χύμα υγραέριο της Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου (ΕΚΟ Gas) φτάνει στην εγκατάσταση σας, οικιακή ή επαγγελματική, υπέργεια ή και υπόγεια, με τον ιδιόκτητο στόλο τον βυτιοφόρων που διαθέτει, πάντοτε τηρουμένων όλων των αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας σύμφωνα και με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Ασφαλείας.

Η χρήση του βρίσκει εφαρμογή για την θέρμανση χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, μαγείρεμα και σε άλλες εξειδικευμένες χρήσης όπως πτηνοτροφεία, ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, καθαριστήρια, αρτοποιία, νοσοκομεία, κλπ.

Οι δεξαμενές που εγκαθιστά η Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου στους Εμπορικούς Πελάτες της, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές δοχείων πίεσης που εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια, λειτουργικότητα και αντοχή στο χρόνο.
Όλοι οι τύποι Δεξαμενών, συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά καθώς επίσης με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ετοιμάζετε ο απαραίτητος τεχνικός φάκελος.

Οι οικιακοί πελάτες με την χρήση υγραερίου από ΕΚΟ στην κουζίνα απολαμβάνουν γρηγορότερο και ενιαίο ψήσιμο και χαμηλό κόστος λειτουργίας. Επίσης στην Θέρμανση απολαμβάνουν λιγότερη συντήρηση, απόδοση και οικονομία.

Τρόποι Πληρωμής: Αυτόματη Τραπεζική εντολή, JCC smart, κατάθεση στην τράπεζα και επιταγή στην παράδοση.

Καλέστε σήμερα στο 22477000 για να σας εξυπηρετήσουμε!

Έντυπο για το σπίτι

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ
Οδός Ελλησπόντου 3, Στρόβολος, Τ.Θ. 22441, CY-1521, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: + 357 22477000, Τέλεφαξ: + 357 22453793