ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

EKO Easy Fuel / Fleet Fuel Control (FFC)

Το σύστημα Easy Fuel / Fleet Fuel Control είναι ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα αγοράς καυσίμων που προσφέρεται σε εταιρικούς πελάτες μέσω του δικτύου πρατηρίων της ΕΚΟ. Προσφέρει πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο στον ανεφοδιασμό των οχημάτων σας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Περιγραφή του Fleet Fuel Control:

Βασικό στοιχείο του συστήματος FFC, είναι το ηλεκτρονικό εξάρτημα (FuelOpass-δακτυλίδι) που εφαρμόζεται στην εισαγωγή καυσίμου του ντεπόζιτου κάθε οχήματος. Το εξάρτημα αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό του κάθε οχήματος και επικοινωνεί με τον αποδέκτη που βρίσκεται στο διανομέα της αντλίας (nozzle reader). Η τροφοδοσία με καύσιμο αρχίζει μόνο εφόσον ο διανομέας βρίσκεται εντός της εισαγωγής του ντεπόζιτου και διακόπτεται αν αυτός απομακρυνθεί. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι ο ανεφοδιασμός έχει γίνει στο σωστό όχημα και οι σχετικές πληροφορίες (ημερομηνία, ώρα, ποσότητα κλπ) έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και έχουν σταλεί στο κεντρικό σύστημα της EKO (POS/FCC).

Ωφέλει από το Fleet Fuel Control:
4. Αυτόματη αναγνώριση του αυτοκινήτου από την αντλία του πρατηρίου.
5. Αυτόματη εξουσιοδότηση για τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου
6. 100% σιγουριά για το ότι το καύσιμο παραδίδεται στο αυτοκίνητο του στόλου σας.

Διαδικτυακός Έλεγχος με το Fleet Fuel Control:
3. Ο διαχειριστής μπορεί να θέσει τους πιο κάτω κανόνες:
i. Περιορισμός σε όγκο ή χρήματα – ημέρα / εβδομάδα / μήνα
ii. Περιορισμούς στον αριθμό των ανεφοδιασμών - ημέρα / εβδομάδα / μήνα
iii. Περιορισμό των ανεφοδιασμών σε συγκεκριμένες ημέρες ή / και ώρες της ημέρας
iv. Περιορισμό των ανεφοδιασμών σε συγκεκριμένα πρατήρια μόνο
v. Περιορισμό των ανεφοδιασμών ανάλογα με το είδος καυσίμου κάθε οχήματος.
vi. Τοποθέτηση χρονικών ορίων για το πότε θα ανεφοδιάζεται το όχημα – 24ωρες / εργάσιμες ώρες μόνο.
vii. Αυτόματη καταγραφή ένδειξης χιλιομέτρων με κάθε ανεφοδιασμό (όπου προσφέρεται).

4. Ο διαχειριστής μπορεί να έχει τον εξής έλεγχο πάνω στον στόλο του:
i. Κατανάλωση ανά όχημα του στόλου.
ii. Διαχωρισμός του στόλου ανά τμήμα.

Αναφορές
5. Αναλυτικές καταστάσεις ανά αυτοκίνητο (λίτρα, λεφτά, ημερομηνία, ώρα, πρατήριο κλπ)
6. Αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων με email
7. Αποστολή τιμολογίου σε excel format
8. Δυνατότητα ακύρωσης μέσω διαδικτύου.