ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Η ιστορία μαςΗ EKO CYPRUS LIMITED (‘Εταιρεία’) είναι θυγατρική κατά 100% της HELLENiQ ENERGY.  Δημιουργήθηκε με την εξαγορά της BP Cyprus LTD το Δεκέμβριο του 2002. 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στη αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Ταυτόχρονα διαθέτει στο ευρύτερο κοινό όλα τα προϊόντα της μέσω ενός δικτύου 98 πρατηρίων με την εμπορική επωνυμία EKO.


Φιλοσοφία
 
Η φιλοσοφία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η επιτυχημένη πορεία της Εταιρείας μας είναι:
  • Ο εφοδιασμός της αγοράς με υγρά καύσιμα, υγραέριο και λιπαντικά υψηλής ποιότητας με ασφαλείς συνθήκες.
  • Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.
  • Οι σύγχρονες μέθοδοι, μηχανήματα και εξοπλισμός για την ορθή και ασφαλή διεκπεραίωση των εργασιών της.
  • Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών και γενικά όλων των υπαλλήλων της Εταιρείας.
  • Η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας, η προστασία του προσωπικού και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
  • Ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.