ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

ΕΚΟ Card


Η ΕΚΟ Card εκδίδεται από την ΕΚΟ για εμπορικούς πελάτες.
Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρακτικές και καινοτόμες λύσεις στη διαχείριση εταιρικών στόλων. Η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να ανεφοδιάσει το όχημά του χωρίς τη χρήση μετρητών, σε όλα τα πρατήρια μας στην Κύπρο. Όλες οι συναλλαγές εξοφλούνται στο τέλος του μήνα με ένα συνολικό τιμολόγιο.

Έλεγχος και Δυνατότητες

Η ΕΚΟ Card είναι αποδεκτή σε όλα τα πρατήρια μας σε όλη την Κύπρο, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας σας.
Εκτός από τον εφοδιασμό καυσίμων, η ΕΚΟ Card σας παρέχει τη δυνατότητα αγοράς λιπαντικών, παροχής διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. πλύσιμο οχήματος) χωρίς τη χρήση μετρητών.
Οι ειδικά διαμορφωμένες αναφορές και αναλυτικές πληροφορίες των συναλλαγών σας, σας αποστέλλονται κάθε τέλος του μήνα, και θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε και να ελέγξετε τον εταιρικό σας στόλο καλύτερα.

Ασφάλεια στη Χρήση της Κάρτας:

Έχετε τη δυνατότητα να θέσετε διάφορες δικλείδες ασφαλείας στη χρήση της κάθε κάρτας, όπως:

• Μέγιστη συναλλαγή σε Ευρώ: ανά Ημέρα / Μήνα
• Μέγιστη ποσότητα σε Λίτρα: ανά Ημέρα / Μήνα
• Σε Ώρες: όλο το 24ωρο / Μόνο εργάσιμες ώρες

Διαχείριση Αναφορών:

• Αναλυτικές καταστάσεις ανά αυτοκίνητο (λίτρα, ποσό και VAT)
• Αποστολή ηλεκτρονικών εγγραφών με email.
• Αποστολή τιμολογίου σε CSV format

Ασφάλεια:
Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας , τότε γίνεται άμεση ακύρωση αν αυτό αναφερθεί στην 24ωρη γραμμή της ΕΚΟ στο τηλέφωνο 80001100.