ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Αιμοδοσία Ελληνικών Πετρελαίων

Την Πέμπτη 29/01/2015 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις Λάρνακας της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ. Στην αιμοδοσία συμμετείχαν υπάλληλοι από τα κεντρικά γραφεία, τις εγκαταστάσεις Λάρνακας και συνεργάτες της ΕΚΟ.  
Θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές αιμοδότες.