ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Ποιότητα, Υγιεινή, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Βασικός άξονας της αναπτυξιακής πολιτικής της EKO Κύπρου, αλλά και της κοινωνικής της υπευθυνότητας είναι η προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη μείωση των κινδύνων κατά την εργασία, στην πρόληψη των ατυχημάτων, στην προστασία της υγείας του προσωπικού, στην ασφαλή εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Πρόγραμμα ΕΚΟ Guarantee
Στην ΕΚΟ δημιουργήσαμε για σας, το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων για να είστε...Σίγουροι για κάθε λίτρο!

Έλεγχοι στιςεγκαταστάσεις


  • Συνεχείς ποιοτικές αναλύσεις καυσίμων στο διυλιστήριο και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
  • Παρακολούθηση των διαδρόμων βυτίων μεταφοράς, με σύστημα GPS
  • Σφράγιση βυτίων μεταφοράς

Έλεγχοι στοπρατήριο


  • 'Έλεγχος και σφράγιση αντλιών με ταινία διασφάλισης ποσότητας
  • Δυνατότητα ποιότητας ελέγχου από τον καταναλωτή
  • Πρόγραμμα ελέγχο σε συνεργασία με το εργαστήριο τεχνολογίας καυσίμων του ΕΜΠ
  • Διεξαγωγή απροειδοποίητων ποσοτικών ελέγχον από συμβατά οχήματα