ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Προφίλ


Η εταιρεία EKO ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ (‘εταιρεία’) είναι θυγατρική κατά 100% εταιρεία της HELLENiQ ENERGY.  Δημιουργήθηκε με την εξαγορά της BP Cyprus LTD τον Δεκέμβριο του 2002 .

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διάθεση, διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες. Ταυτόχρονα διαθέτει στο ευρύτερο κοινό όλα τα προϊόντα της μέσω ενός δικτύου 97 πρατηρίων με την εμπορική επωνυμία ΕΚΟ.

Κύριος και αμετακίνητος στόχος της ΕΚΟ Κύπρου είναι να εδραιώσει την ηγετική της θέση στην κυπριακή αγορά με την αξιόπιστη παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ασφαλών εργασιακών συνθηκών, σεβασμό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή και κοινωνική προσφορά στο ευρύτερο κοινό.