ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Adblue για Οχήματα Τεχνολογίας SCR

Eko AdBlue

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ISO 22241 / DIN 70070
Υψηλής καθαρότητας διάλυμα ουρίας σε απιονισμένο νερό, για τη μείωση εκπομπής μονοξειδίων του αζώτου (NOx) σε οχήματα με τεχνολογία καταλυτών SCR.