ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Η Εταιρεία μας προμηθεύει με βυτιοφόρα οχήματα, ναυτιλιακό πετρέλαιο πλοία στα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Βασιλικού.

Επίσης η Εταιρεία μας προμηθεύει μέσω αγωγού ναυτιλιακό πετρέλαιο στο λιμάνι Λάρνακας σε μπάριζες (barges -μικρά πλοία ανεφοδιασμού καυσίμων), τα οποία στην συνέχεια ανεφοδιάζουν άλλα πλοία, που βρίσκονται στην ανοικτή θάλασσα εκτός λιμανιού.