ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

ΜΑΖΟΥΤ

Η ΕΚΟ εφοδιάζει την Κυπριακή αγορά με Ελαφρύ μαζούτ (με ιξώδες περίπου 50cst) και Βαρύ μαζούτ (με ιξώδες περίπου 380cst). Και οι δύο τύποι μαζούτ χρησιμοποιούνται από την βιομηχανία σαν φθηνότερη πηγή ενέργειας σε σχέση με άλλα καύσιμα.