ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

Διοικητικό Συμβούλιο

 • Γεώργιος Αλεξόπουλος

  Πρόεδρος

 • Γεώργιος Γρηγοράς

  Διευθύνων Σύμβουλος

 • Ιωάννης Δοράτης

  Μέλος Δ.Σ.

 • Κωνσταντίνος Καραχάλιος

  Μέλος Δ.Σ.

 • Θεοδώρα Παπαδημητρίου

  Μέλος Δ.Σ.

 • Παναγιώτης Δαβέρος

  Μέλος Δ.Σ.

 • Adam Harold Dann

  Μέλος Δ.Σ.

 • Mark Richards

  Μέλος Δ. Σ.