ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

EKO Guarantee

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EKO GUARANTEE

H ΕΚΟ είναι η μόνη εταιρεία Πετρελαιοειδών που έχει εισαγάγει στην Κύπρο μία πρωτοποριακή μέθοδο για ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των καυσίμων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πετρελαιοειδών, σε συνεργασία με την ΕΚΟ Ελλάδας και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΤεΚΛ-Ε.Μ.Π.) της Αθήνας είναι η μόνη που έχει φέρει στην Κύπρο το κινητό εργαστήριο για πραγματοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων καυσίμων σε όλα τα πρατήρια της ΕΚΟ.
Το ειδικό αυτό όχημα, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Ε.Μ.Π. και της ΕΚΟ Ελλάδας και είναι μόνιμα στελεχωμένο από το Εργαστήριο του Ε.Μ.Π. με εξειδικευμένο ερευνητή που έχει τις ακαδημαϊκές και τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για την άριστη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου. Το κινητό αυτό εργαστήριο ελέγχει επί τόπου καύσιμα από το πρατήριο και έτσι μπορεί να δίδει άμεσα αποτελέσματα με την χρήση ιχνηθέτη τόσο για την καθαρότητα των υγρών καυσίμων δηλαδή της αμόλυβδης βενζίνης 95,98 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης όσο και για τη λιτρομέτρηση των αντλιών που αφορά στον έλεγχο της ποσότητας που παραδίδουν.
Επιπρόσθετα, ο ερευνητής συλλέγει δείγματα από όλα τα πρατήρια της ΕΚΟ στην Κύπρο τα οποία και τα οποία και αποστέλλονται στο Εργαστήριο του Ε.Μ.Π για περαιτέρω ανάλυση και αφορούν κυρίως την μέτρηση του αριθμού οκτανίου των βενζινών, καθώς επίσης και τον αριθμό κετανίου των πετρελαίων. Επιπλέον, πραγματοποιείται έλεγχος στο Εργαστήριο του Ε.Μ.Π για την ενδεχόμενη ύπαρξη μικροβιακού φορτίου λόγω της χρήσης βίο-καυσίμου (Ευρωπαϊκή Οδηγία) στο πετρέλαιο κίνησης. Η ύπαρξη μικροβιακού φορτίου στο πετρέλαιο κίνησης, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, του αυτοκινήτου. Επίσης, ελέγχεται η περιεκτικότητα των βενζινών και του πετρελαίου κίνησης σε θείο, με σκοπό την πιστοποίηση ότι η περιεκτικότητα τους είναι εντός των Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών.

Ακόμη δίνει και στους πελάτες της τη δυνατότητα ελέγχου ποιότητας των καυσίμων της με τα δωρεάν spot test kits.

Με τον τρόπο αυτό η ΕΚΟ, εκμεταλλευόμενη τις συνέργειες με την ΕΚΟ Ελλάδας, πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά προς όφελος του τελικού καταναλωτή, εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα και ποσότητα των καυσίμων που παραδίδει μέσω του δικτύου πρατηρίων της.