ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

OKTA

 

H ΟΚΤΑ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής καυσίμων στη χώρα.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980. Έγινε μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ) το 1999. Η έδρα της βρίσκεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας, 28 χιλιόμετρα ανατολικά των Σκοπίων.
Τον Ιούλιο του 2002 οι εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ συνδέθηκαν με αγωγό 210 χιλιομέτρων με το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Η Eταιρεία διαθέτει:
  • εγκαταστάσεις διύλισης αργού πετρελαίου δυναμικότητας 2,5 εκατ. μετρικών τόνων. Το διυλιστήριο της ΟΚΤΑ αναβαθμίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 2005-2010 για την παραγωγή καυσίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Euro5. Το διυλιστήριο βρίσκεται σε shut-down από τον Ιανουάριο του 2013.
  • εγκαταστάσεις αποθήκευσης με συνολική χωρητικότητα 350 εκατ. λίτρων.
  • σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων.
  • σταθμό φόρτωσης βαγονιών.
  • 26 πρατήρια βενζίνης, τα οποία λειτουργούν με το σήμα ΟΚΤΑ.
  • διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο για 50 αναλύσεις, σύμφωνα με το πρότυπο MKS EN ISO / IEC 17025: 2006.
  • ολοκληρωμένη μονάδα πυρόσβεσης εξοπλισμένη με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα κ.α.
  • μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
  • Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η εξής: ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. σε ποσοστό 63%) κατά 81,51%, Pucko Petrol κατά 10,87% και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας κατά 7,62%.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.okta-elpe.com