ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΟ 70000356

ΕΚΟ Βουλγαρίας
Η EKO Bulgaria EAD με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων πετρελαίου στην τοπική αγορά, στους εξής τομείς:
  • Λιανικό εμπόριο μέσω δικτύου 82 πρατηρίων και 4 δεξαμενών πετρελαίου με το σήμα ΕΚΟ σε όλη τη Βουλγαρία.
  • Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της σειράς καυσίμων "EKONOMY" (UNLEADED 95 EKONOMY, DIESEL EKONOMY) στη χώρα.
  • Λιανικό εμπόριο των λιπαντικών ΕΚΟ.
  • Όλα τα πρατήρια παρέχουν υπηρεσίες ‘Μικρής Αγοράς’, καφέ-εστιατορίου και πλυντηρίου αυτοκινήτων.
  • Παραδόσεις σε βιομηχανικούς, γεωργικούς και εμπορικούς πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.eko.bg